www.dublindesign.ie   www.dublindesign.ie www.dublindesign.ie www.dublindesign.iewww.dublindesign.iewww.dublindesign.ie

Karen Moynihan, HNC Fashion Design
Skirmante O'Hagan, HNC Fashion Design
Rebecca Molloy, HNC Fashion Design
Rebecca Molloy, HNC Fashion Design
Emma Pearson, HNC Fashion Design
Anna Wadolowska, HND Fashion Design
Anna Wadolowska, HND Fashion Design
Anna Wadolowska, HND Fashion Design
HND Fashion Design 2020
HND Fashion Design 2020
HND Fashion Design 2020
Silvia Ortega, HND Fashion Design
Pilar Asensio, HND Fashion Design 2016
Lorraine Heary, HND Fashion Design
Taiwo Adeniyi, HND Fashion Design 2016
Taiwo Adeniyi, HND Fashion Design
Marcelo Rodrigues, HND Fashion Design, Finalist for the Dublin Fashion Festival
Kalee-Ann Abdollahi, HND Fashion Design
Annie Streater, HND Fashion Design