www.dublindesign.ie   www.dublindesign.ie www.dublindesign.ie www.dublindesign.iewww.dublindesign.iewww.dublindesign.ie

Anna Wadolowska, HND Fashion Design 2016
Anna Wadolowska, HND Fashion Design 2016
Anna Wadolowska, HND Fashion Design 2016
Anna Wadolowska, HND Fashion Design 2016
HND Fashion Design 2020
HND Fashion Design 2020
HND Fashion Design 2020
HND Fashion Design 2020
Tola Otesanya, HND Fashion Design 2016
Pilar Asensio, HND Fashion Design 2016
Pilar Asensio, HND Fashion Design 2016
Pilar Asensio, HND Fashion Design 2016
Silvia Ortega, HND Fashion Design 2016
Silvia Ortega, HND Fashion Design 2016
Lorraine Heary, HND Fashion Design 2016
Taiwo Adeniyi, HND Fashion Design 2016
Taiwo Adeniyi, HND Fashion Design 2016
Marcelo Rodrigues, HND Fashion Design, 2015 - finalist for the Dublin Fashion Festival
Kalee-Ann Abdollahi, HND Fashion Design, 2015
Annie Streater, HND Fashion Design, 2015